צוות הספרייה ומרכז המשאבים מאחל בהצלחה לכל הנבחנים