הכן מערכת שיעורים עם ברכה לשנה החדשה

הכנת מערכת לימודים אישית מצופה בלמינציה וניתנת לכתיבה ומחיקה בטוש ללוח לבן מחיק.

הכן מגוון תבניות מערכת שונות שהילד יוכל לבחור את זו שהכי מאימה לו.

תן לו לקשט, הכן מבעוד מועד מבחר חומרים שיפוזרו בכיתה .