סדנת נרות לחנוכה

שלב ראשון מכינים את הנרות: חיתוך הגלילים וציפוים

שלב שני טובלים את הגלילים בשעווה מותכת

שלב שלישי מניחים לקירור

שלב רביעי הדבקת הנרות לרקע

הוספת שלהבות

ו…….. חג שמח