תבניות משחק והצעות לפעילות בהבנת הנקרא

הבנת הנקרא

אבחנה בפרטים

הרכבת מילים מפורקות 

מסובבים מילים

ניקוד
כרטיס ניווט

חי צומח דומם – משחק מסלול 

מונופול

מילים שמתחילות ב…

צליל פותח
לוטו

תומך אסוציאטיבי לצלילים

תולעת מילים

סרגל עיצורים

אותיות מנוקדות
דפוס

זחל
תרגול צליל פותח

 אותיות מנוקדות
כתב יד

כוורת צלילים
מסלול צליל פותח

 לוטו סימני ניקוד
1. תמונה – מילה
2. תמונה – צליל פותח

לוח מיון
יחיד-רבים
זכר-נקבה