חינוך לגיל הרך

חינוך לתנועה בגיל הרך
האתר הוקם ע"י גב' רחל שפיגלר, ומכיל חומרי למידה שפותחו במסגרת הקורסים הניתנים על ידה במכללת שאנן.

האגף לחינוך קדם-יסודי

הגיל הרך
מאמרים, ביבליוגרפיות וקישורים.

אתרים בנושאים הקשורים לגיל הרך

פורום גננות – מאגר קבצים לגיל הרך
חומרים מעובדים במגוון נושאים

אלף-בית – דפי צביעה