פתיחת שנת הלימודים – אתרים מומלצים

חוזרים לבית הספר באתר "עופרים"
מטלות כתיבה, טקסים לפתיחת שנה, רעיונות למורים ואתרים מומלצים

פתיחת שנת הלימודים – מאגר מת"ל במכללת קיי
מבחר גדול של מדורים הקשורים לתחילת השנה ובהם פעילויות שונות.

שלום כתה א' – המעבר מהגן לבית הספר (משרד החינוך)