שימוש במדפסות הספרייה ממחשבים ניידים ומהבית

שליחת הדפסה ממחשב נייד וממחשב בבית.
לחץ כאן

לבחור את הקובץ, להזין מס' ת.זהות
ולהעלות את הקובץ לשרת.
הקובץ ימתין 24 שעות לשחרורו במדפסת עם כרטיס צילום.
את ההדפסה ניתן לקבל במדפסת Black1 בספריה
או במדפסת שבמסדרון קומה 3 בבנין המרכזי
או במדפסת שבמסדרון קומה 2 בבנין החדש.
ניתן גם להדפיס למדפסת הצבעונית שבמרפ"ד.