שעות פתיחה בחופשת הסמסטר

במהלך החופשה יפעלו הספרייה והמרפ"ד בשעות 8:00-18:00.
בהצלחה לכל הנבחנים