שעות פתיחה בחופשת חנוכה

מתאריך כ"ד עד א' טבת (12-19.12.17)
יסגרו המרפ"ד והספריה בשעה 16:00

למעט ביום רביעי כ"ה כסלו (13.12.17) הספריה תסגר ב-13:30